Copyright & disclaimer

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Alle teksten, foto's, beelden en tekeningen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kan ze afdrukken voor privé-gebruik, maar een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van A.D. Jansen Zwolle B.V. U kan citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. U kan reproduceren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden en soort gelijke websites, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is. Voor al het ander gebruik van tekst, pagina's, afbeeldingen of bestanden, zoals hier vermeld, dient u voorafgaand schriftelijke toestemming te hebben van A.D. Jansen Zwolle B.V. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient voor gebruik van tekst, pagina, afbeelding of downloadbaar bestand dient u specifiek aan te geven wat u wilt gebruiken (vermeld duidelijk url, bestandsnaam, titel, auteur, etc.), voor welk doel u het wenst te gebruiken, wat de oplage zal zijn en op welke manier u wilt verspreiden.

Disclaimer

De op of via deze website aangeboden informatie mag niet worden gezien als enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van de op of via deze website aangeboden informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. We raden aan geen handelingen te verrichten zonder voorafgaand de documentatie (bv. veiligheidbladen en datasheets) van het product goed door te nemen.